آزمایش بیلی روبین خون چیست؟

آزمایش بیلی روبین خون چیست؟ آزمایش بیلی روبین سطح بیلی روبین را در خون اندازه گیری می کند. بیلی روبین یک رنگدانه زرد رنگ است که در طی تجزیه طبیعی ...

آزمایش CRP چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

آزمایش CRP چیست؟ سطح پروتئین واکنشی سی یا سی. آر. پی (CRP)زمانی که التهاب در بدن وجود دارد افزایش می یابد. یک آزمایش خون ساده می تواند برای بررسی سطح ...

مرکز درمان در منزل آرون
تماس بگیرید
شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید